• Home »
  • กิจกรรม »
  • กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

DMSIMG_0447

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนโดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประธานในพิธี และได้มีการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  โดยมีการแข่งขันและประกวดการแข่งขันในแต่ละสีโดยมี สีฟ้า สีเขียว สีเหลืองและสีแดง บรรยากาศโดยทั่วไปเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสมัคคีกันในหมู่คณะ

Share