วันเด็กแห่งชาติ 2559

วันเด็กแห่งชาติ 2559

DMSIMG_0494

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

              คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559  โดยนายประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญในวันเด็กสำหรับปี 2559  โดยทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน โดยมีกิจกรรมการตักบาตรในวันศุกร์ช่วงเช้าและจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วอีกทั้งยังได้ร่วมกับทางเทศบาลนครแม่สอดได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

Share