กิจกรรมแข่งขันการเป่าปี่ต้นข้าว คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวและบริหารจัดการข้าวนาอินทรีย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร เป็นประธานกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อโดยในครั้งนี้ ซึ่งจัดต่อเนื่องยาวนานมากว่า 18 ปี และได้นำคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางวาสนา เบ้าณี รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งได้มีการจัดทำคลิปการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรผ่านการเรียนออนไลน์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

By admin