โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยคณะครู ได้ออกสำรวจเพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้เดินทางไปบ้านของนักเรียน พร้อมทั้งพบปะผู้ปกครอง และชี้แจงเรื่องการเรียนออนไลน์ โดยมีเอกสารการเรียนแจกให้นักเรียน เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการเรียนออนไลน์

 

By admin