ประกาศ :  เรื่อง  ผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ / รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มและองค์กร / ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่


  

By admin