ปิดสถานศึกษา 5-11 ก.ค.64 เปิดทำการสอน 12 ก.ค.64

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีการประชุมเรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีความเสี่ยงใกล้ชิด หรือมีความเสี่ยงของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด แนวทางการเปิด-ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการการป้องกันโรคดังกล่าว ทั้งนี้มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 11 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 5 -11 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดสถานศึกษาเพื่อทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นี้

 

By admin