ปิดสถานศึกษา 5-11 ก.ค.64 เปิดทำการสอน 12 ก.ค.64

          มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 11 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 5 -11 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดสถานศึกษาเพื่อทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นี้

By admin