กิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษา
          วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

By admin