นายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                  วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู       เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยมีนายไพรัตน์  อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานในพิธีร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบาลวัดดอนแก้วและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมในงานกิจกรรมครั้งนี้

วันไหว้ครู DMS100_0099 DMS100_0117 DMS100_0124

By admin