กิจกรรม : รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ  บริเวณแปลงนาสาธิต  นาอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  นางวาสนา เบ้านี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วม ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้จัดงานเฉพาะครูในโรงเรียน และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเท่านั้น ในกิจกรรมประกอบด้วย การเกี่ยวข้าว การเป่าปี่จากต้นข้าว ซึ่งสร้างความสนุกสนาน และมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิดีโอ กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ

         

By admin