ประชาสัมพันธ์ :  การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/
กรมควบคุมโรคติดต่อ วัคซีนโควิท 19 ของประเทศไทย

By admin