• Home »
  • กิจกรรม »
  • การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.

         ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร นายกุล เครือวีระ – นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี – นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี – นางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) นครแม่สอด เช่นนายศุภกร แสงราช รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด-นายชุมพล ใจครัว— ดต.ประทีป สีลา-นายยงยุทธ จาตุย-นายประเสริฐ หอวิจิตร-นางนภา ใจแก้วทิ—นายสุเจตนา เพชรปราณี=นางจันทร์ทิพย์ สมุทรหล้า-นายไสว มีเงิน- และนายอัศวิน พินิจวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด 4 โรงเรียน ประจำปี 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว-โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี-โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยแข่งขันที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดย มี ว่าที่ พ.ต.ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอด กล่าวรายงาน และมีคณะครูและนักเรียน นักกีฬา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวนกว่า 1,500 คน พร้อมกองเชียร์และผู้มาชม การแข่งขัน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวชุมชน ร่วมให้กำลังใจ จำนวนมาก การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะอาจารย์ ครู นักเรียน ของกลุ่มเทศบาลฯ และการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและการพัฒนากีฬาของนครแม่สอด อีกด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูล  FB: AEC อาเซียน NEWS

 

Share