• Home »
  • กิจกรรม »
  • กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560

         วันที่ 23 ธันวาคม 2560  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา  2560  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก  ขบวนกีฬาสีได้ตกแต่งอย่างสวยงาม นักกีฬาทุกสีร่วมเดินขบวนอย่างพร้อมเพรียง  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมเปิดพิธีการแข่งขัน เสร็จสิ้นการแข่งขันมีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา และกองเชียร์

 

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.flickr.com/gp/146975863@N06/8T7K76

 

Share