• Home »
  • กิจกรรม »
  • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น

วันที่  15  ธันวาคม  2560

         คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  มีการจัดการแสดงของนักเรียน ซึ่งความสร้างความประทับใจให้แก่คณะศึกษาดูงาน

 

Share