• Home »
  • กิจกรรม »
  • นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

       

         วันที่ 12 ธันวาคม 2560  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดดอนแก้ว โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเก็บ กวาด ทำความสะอาดพื้นที่ และเก็บขยะโดยรอบบริเวณวัด

 

 

Share