กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม  2560 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วได้จัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร โดยมี นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

Share