วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม   2560  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ร่วมทำบุุญตักบาตร เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และมีการแสดงของนักเรียน ช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญและกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักเรียน

คำขวัญวันเด็ก 2560 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ นั่นก็คือ

                                                          ” เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง 

 

Share